Brf Kaprifolen

Brf Kaprifolen

Brf Kaprifolen Sallerupsv. – Nobelv.– Värnhemsg, Malmö Totalt 90 st lägenheter Underhållsplaner – 2013 Tak – och fasadbesiktning – 2015 Fasadrenovering med Renovering bruksfogar och putsning fasader – 2017 FastighetsPartner i Malmö utförde Teknisk...
Brf Maglegården

Brf Maglegården

Brf Maglegården Agardhsgatan 4, Lund Totalt 11 st lägenheter Underhållsplaner – 2013 Traditionellt stambyte av köks stammar – 2015/2016 FastighetsPartner hade ansvarat för upphandling, projektledning och besiktning för Brf Maglegården....
Brf Hemtrevnad

Brf Hemtrevnad

Brf Hemtrevnad Hantverkaregatan 12-14, Malmö 2 fastigheter med totalt 36 st lägenheter Slutbesiktning säkerhetsdörrar- 2014 Underhållsplan – 2014 Byte tappvattenstammar – 2016 Byte värmekulvert och termostater – 2015 FastighetsPartner i Malmö hade...
Brf Beridaren

Brf Beridaren

Brf Beridaren Beridaregatan – Östra Ryttmästareg, Malmö Totalt 19 lägenheter Optimering värmeanläggning och nya termostater 2016 FastighetsPartner ansvarade för total projektledning för Brf Beridaren....
Brf Slåttern

Brf Slåttern

Brf Slåttern Slåttervägen 9, Lund 44 lgh på 2 fastigheter Komplett Stambyte tappvattenledningar – 2015 Traditionellt stambyte avlopp i badrum – 2015 Helrenovering utav badrum i hela fastigheten – 2015 Relining / Infodring med strumpa – 2015...