Underhållsplan

Fastighetspartner har en lång och unik erfarenhet och har utvecklat den bästa modellen för underhållsplaner som är mycket tydlig och pedagogisk. Du behöver inte vara ingenjör eller ekonom för att förstå den.

Vi genomför först en mycket noggrann okulär statusbesiktning på hela fastigheten inklusive tekniska installationer.

Uppgifterna över fastighetens olika delar som kräver underhåll samlas i en detaljerad dokumentation. Åtgärder kostnadsuppskattas och noteras i en prioriteringsordning om när underhållet behöver utföras.

Planen läggs normalt upp på en 10-års, alternativt 30 års period och är ett levande dokument som bör uppdateras med jämna mellanrum.

Underhållsplanen är ett viktigt styrelsedokument och är ett sätt att planera för en god finansiering av framtida kostnader. En underhållsplan är ett viktigt dokument för styrelsen, banker och medlemmar, då den talar om vilka investeringar som skall ske de kommande åren.

 

FastighetsPartner i Malmö erbjuder statusbesiktning / underhållsplan för er fastighet i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg och övriga Skåne.

Kontaktuppgifter

FastighetsPartner i
Malmö AB

Postadress:
Kungsmansvägen 14 A
236 31  Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon: 0700-377 377
info@fastighets-partner.se