Projekt – Byggledning för lyckade renoveringar

Det kan kännas tryggt att veta att vi har mer än 30 års erfarenhet av projektledning. Vi är specialister på bostadsrättföreningar och är en samarbetspartner med rätt kompetens och erfarenhet. FastighetsPartner i Malmö har diplomerade projektledare.

Vi fungerar som er förlängda arm och tar hand om allt det praktiska. Vi arbetar nära våra kunder och kommunikation är ett viktigt ledord för oss.

Vi följer er från ide till färdigställande och ser till att ni får en säker och kostnadseffektiv entreprenad med totalansvar från rådgivning, upphandling, entreprenadkontrakt, entreprenadstyrning, projektledning och besiktning.

 

Vi arbetar enligt Allmänna Bestämmelser För Konsultuppdrag – ABK 96

Vi har givetvis Konsultansvarsförsäkring

 

FastighetsPartner i Malmö erbjuder bygg projektledning i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg och övriga Skåne.

 

Nedan ser ni en del faser i en entreprenad. Givetvis bestämmer ni själv i vilken omfattning ni vill ha vår kompetens.

Förundersökning

För ett bra resultat är det viktigt att varje projekt föregås av en förstudie grundad på en teknisk besiktning av fastigheten. Besiktningen kan gälla enskilda byggnadsdelar eller hela fastigheten. Genomgång med beställaren om projektets slutliga funktion och önskemål i en behovsanalys som ligger till grund för förfrågningsunderlaget till entreprenörerna.

 

Kalkyl

En förkalkyl och grov uppskattning av projektets kostnader kan göras för att ta ställning till olika alternativa lösningar eller kanske ett underlag att lämnas till bank för ett lånebehov. 

 

Förfrågningsunderlag

Ett detaljerat förfrågningsunderlag borgar för en säker och kostnadseffektiv entreprenad och ett lyckat projekt. Vi projekterar förfrågningsunderlag med ritningar, tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter.

 

Upphandling

Vi tar in anbud från lämpliga företag och granskar dem även företagen ekonomiskt.

Vid upphandling så förevisas byggobjektet på plats för de entreprenörer som skall lämna pris. När anbuden kommer in så sker en anbudsutvärdering med en rättvis jämförelse på utförande och pris. Detta överlämnas till beställaren som underlag för val av rätt entreprenör.

 

Entreprenadkontrakt

Slutligen skrivs ett entreprenadkontrakt på ett juridiskt riktigt sätt med en tydlig ansvarsbild.

 

Byggledning

Byggledningen avser administrationen av byggprojektet. Projektledaren följer hela byggprocessen samt kontrollerar att arbetet utförs i enlighet med uppgjorda handlingar och avtal samt håller startmöten, byggmöten, ansvarar för kontroller och kostnadsredovisning samt miljö- och arbetsmiljöfrågor.

 

Boendeinformation

Parallellt med förfrågan och upphandling är det brukligt att information tas fram till de boende som berörs av projektet.
Information förmedlas såväl skriven som framställd på möten och då har medlemmarna även chans att ställa frågor.

 

Kontrollansvar

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) skall det vid de flesta bygglovspliktiga projekt finnas en Kontrollansvarig. Fastighetspartners Kontrollansvariga är certifierade och ser till att utföra anmälningspliktiga åtgärder och att alla nödvändiga kontroller görs för att följa bygglagstiftningen.

 

Besiktningar

I en byggnation följer många olika typer av besiktningar som vi har special kompetens att utföra.

  • Entreprenadbesiktningar
  • Våtrumsbesiktningar
  • Godkänd av branschorganisationen BRIF som besiktningsman för relinade rör.
  • Besiktning av tak och taksäkerhet

Kontaktuppgifter

FastighetsPartner i
Malmö AB

Postadress:
Kungsmansvägen 14 A
236 31  Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon: 0700-377 377
info@fastighets-partner.se