Brf Beridaren

Beridaregatan – Östra Ryttmästareg, Malmö
Totalt 19 lägenheter

Optimering värmeanläggning och nya termostater 2016

FastighetsPartner ansvarade för total projektledning för Brf Beridaren.