Råvindskonvertering

Vår affärsidé är att förvärva och förädla olika typer av fastighetsobjekt, speciellt råvindar som byggs om till attraktiva vindslägenheter.

En outnyttjad råvind kan för föreningen som säljer råvinden innebära en bättre ekonomi och en lägre boendekostnad för medlemmarna. Den utökade boendeytan ger föreningen större årsavgifter och ökade intäkter och köpeskillingen kan användas betala av föreningens lån.

Kontakta oss så tittar vi på det gemensamt.

 

FastighetsPartner i Malmö erbjuder råvindskonvertering / vindsombyggnad i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg och övriga Skåne, vilket innebär att vi köper råvindar och bygger om till moderna lägenheter.

Kontaktuppgifter

FastighetsPartner i
Malmö AB

Postadress:
Kungsmansvägen 14 A
236 31  Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon: 0700-377 377
info@fastighets-partner.se