FastighetsPartner i Malmö erbjuder Projektledningstjänster i Malmö, Lund, Helsingborg, Trelleborg och övriga Skåne

Vi på FastighetsPartner är det mindre företaget med det personliga engagemanget.

Vi finns med kontor i Malmö och Höllviken och jobbar med projekt i hela Skåne.

FastighetsPartner i Malmö erbjuder både stor- och småskaliga projektledningstjänster och lägger fokus på en lyckad och kostnadseffektiv byggprocess.

Som samarbetspartner hjälper vi Er med rådgivning, upphandling, kontraktsskrivning och projektledning, besiktning med mera. Vi står på er sida och bevakar era intressen under projektets gång. Gemensamt sätter vi upp ramarna.

Vi arbetar enligt Allmänna Bestämmelser För Konsultuppdrag – ABK 96

Vi har givetvis Konsultansvarsförsäkring

 

Vårt mål är att ge alla våra kunder ett mervärde

FastighetsPartner i Malmö har mer än 30 års praktisk erfarenhet från konsult- och entreprenadleden inom bygg och VVS. Vi vill fungera som ett professionellt stöd och bollplank och ge våra kunder den extra kunskap som vi arbetet upp. Vår långa erfarenhet har gett oss en ökad förståelse för verkliga behov och detaljer, utifrån dessa skapar vi kvalitetssäkrade lösningar. Vår erfarenhet ger er en extra säkerhet och den bjuder vi på.

 

Med lång erfarenhet och kontinuerlig utbildning kvalitetssäkrar vi och ger er trygghet

  • Mer än 30 års erfarenhet
  • Diplomerade projektledare
  • Sakkunniga i GVK Branschregler för våtrum
  • Sakkunniga för besiktning av tak och tak säkerhet
  • Godkända av branschorganisationen BRIF som besiktningsman för relinade rör.

 

Våra visioner & ambitioner

Vår vision och ambition är att tillgodose kundens krav och önskemål och att utföra en lyckad och kostnadseffektiv entreprenad där vi bevakar era intressen. Vi arbetar nära våra kunder och kommunikation är ett viktigt ledord för oss.

 

Kontaktuppgifter

FastighetsPartner i
Malmö AB

Postadress:
Kungsmansvägen 14 A
236 31  Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon: 0700-377 377
info@fastighets-partner.se