Brf Kaprifolen

Sallerupsv. – Nobelv.– Värnhemsg, Malmö
Totalt 90 st lägenheter

Underhållsplaner – 2013
Tak – och fasadbesiktning – 2015
Fasadrenovering med Renovering bruksfogar och putsning fasader – 2017

FastighetsPartner i Malmö utförde Teknisk förundersökning, upphandling, projektledning till slutbesiktning för Brf Kaprifolen.