GDPR

Tryggare hantering av kunduppgifter      .

Vi månar om din integritet. Därför har vi uppdaterat vår information enligt den nya EU-förordningen som börjar gälla den 25 Maj 2018.

GDPR – General Data Protection Regulation, ska skydda den personliga integriteten och kommer att ersätta Personaluppgiftslagen.

Läs mer om villkoren här 

Med vänlig hälsning
FastighetsPartner i Malmö AB

Då vi upplever störningar på våra formulär vänligen Kontakta oss via
E-post: 
info@fastighets-partner.se eller
Telefon: 0700-377 377

Kontaktuppgifter

FastighetsPartner i
Malmö AB

Postadress:
Kungsmansvägen 14 A
236 31  Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon: 0700-377 377
info@fastighets-partner.se