Brf Hemtrevnad

Hantverkaregatan 12-14, Malmö
2 fastigheter med totalt 36 st lägenheter

Slutbesiktning säkerhetsdörrar- 2014
Underhållsplan – 2014
Byte tappvattenstammar – 2016
Byte värmekulvert och termostater – 2015

FastighetsPartner i Malmö hade ansvar för total projektledning till slutbesiktning för Brf Hemtrevnad i Malmö.