Brf Solglittret

Sunnanväg 6 A – P, Lund

252 lgh

Bostadsrättsföreningen har flera pågående projekt 2015 till 2018 som vi projektleder, bland annat:

Relining/infodring med strumpa i samtliga avlopp o dagvattenstammar

Renovering tak

Bruksfogar i tegelfasader samt byte av fönsterbalkar

Renovering betongskador i utvändiga loftgångar och trappor – fastigheten tillhör 60-70 talets miljon program

 

Här har vi ansvarat för total projektledning, vilket innebär följande:
Upprättat förfrågningsunderlag
Upphandling av entreprenör
Tecknat entreprenadkontrakt
Genomförande utav byggskedet där vi ansvarat för projektledningen utav hela entreprenaden

Kontaktuppgifter

FastighetsPartner i
Malmö AB

Postadress:
Kungsmansvägen 14 A
236 31  Höllviken

Besöksadress:
Ledebursgatan 3
211 55 Malmö

Telefon: 0700-377 377
info@fastighets-partner.se