Brf Eka

Trollebergsvägen 30, Lund
Totalt 23 lägenheter 

Teknisk undersökning balkongplattor – 2016
Komplett Fasadrenovering med bruksfogar, impregnering fasad, målning och byte plåtdetaljer som utföres under 2018

FastighetsPartner i Malmö ansvarar för total projektledning för Brf Eka.