Brf Bara 6

Fågelbacksgatan 6–Ö.Kristinelundsv. 16, Malmö
Totalt 29 st lägenheter

Fönsterbyte i hela fastigheten – 2013

FastighetsPartner i Malmö hade ansvar total projektledning med förstudie av fastighet och dess behov och framtagning av ändamålsenliga fönster efter krav från byggnadsnämnden